Bartol Kašić

Hrvatska nastava

Galerie - Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih učenici Hrvatske škole u Parizu obilježili su čitanjem kratke priče Zvonimira Baloga Kako je slon postao miš. Naučili su nekoliko riječi slonovskog jezika, zašto se slon mišić ne može zavući ni u jednu mišju rupu i zašto se ne boji mačaka. Nakon čitanja i interpretacije teksta učenici su nacrtali zaljubljene slonove.

Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih
Dan zaljubljenih