Bartol Kašić

Hrvatska nastava

Galerija slika - Flora i fauna Jadrana - drugi dio

Mlađi učenici u Nici otkrivali su bogati biljni  i životinjski svijet Jadrana. Većina ih je već posjetila hrvatsku obalu, a na satu su se prisjetili koje su biljke i životinje ondje vidjeli, doznali što se sve  krije u podmorju te na  kraju sata nacrtali motive koji su im se najviše svidjeli.

Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio
Flora i fauna Jadrana - drugi dio